ഞങ്ങളെ സമീപിക്കുക

ഞങ്ങളിലേക്ക് എത്തിച്ചേരുക

വിലാസം

No.155, Hushan Road, Hangzhou City, Zhejiang, China 310022

ഇ-മെയിൽ

ഫോൺ

+86 15158081241

+86 13705810263

Whatsapp

മണിക്കൂറുകൾ

24 മണിക്കൂർ, 7 ദിവസം/ആഴ്ച

365 ദിവസം!

ചാവോ ലീ -WS ലോക്കുകൾ

ചാവോ ലീ

ജനറൽ മാനേജർ

lock@wslocks.com

ഷേർലി യെ-ഡബ്ല്യുഎസ് ലോക്ക്സ് ലിമിറ്റഡ്

ഷേർലി ലോക്ക്

സെയിൽസ് & മാർക്കറ്റിംഗ് മാനേജർ

shirley@wslocks.com

+86 15158081241

സൂസൻ - ws ലോക്കുകൾ ലിമിറ്റഡ്

സൂസൻ ക്വി

സെയിൽസ് മാനേജർ

susan@wslocks.com

+86 13705810263

ഞങ്ങളെ പിന്തുടരുക